Menulis Sambung Hijaiyah di Arlifa

Bagaimana dan kapan menulis huruf hijaiyah sambung?

Pada buku Arlifa, menulis sambung huruf Hijaiyah dikenalkan di Kelas II.

Pelajaran menulis sambung huruf-huruf hijaiyah dikenalkan dengan mengelompokkan huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat/tipe yang sama (dalam penyambungan).

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *